Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา"

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา"

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา"

เอกสารแนบ

การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา

ขนาดไฟล์:3.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 50 ครั้ง