Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการสอบคัดเลือก จำนวน 45 ราย และผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์อาวุโสของราชการ จำนวน 10 ราย
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 55 รายลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ https://tinyurl.com/y6ux8hz3 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.

เอกสารแนบเพิ่มเติม
1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 55 ราย
2. รายละเอียดโครงการ
3. กำหนดการ
4. ข้อแนะนำและการเตรียมการสำหรับการอบรม

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อฯ หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

ขนาดไฟล์:1.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 2970 ครั้ง

รายละเอียดโครงการ

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 56 ครั้ง

กำหนดการ

ขนาดไฟล์:0.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 95 ครั้ง

ข้อแนะนำและการเตรียมการฝึกอบรม

ขนาดไฟล์:0.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง