Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ.

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ.

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ. โดยผู้สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น. และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ieat.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รองผู้ว่าการ (สายงานบริหาร)/เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กนอ. เบอร์โทรศัพท์ 02 253 0561 ต่อ 4467 , 1133

เอกสารแนบ

อก5101_2_1lว3144

ขนาดไฟล์:2.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 243 ครั้ง