Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

กิจกรรมจิตอาสา เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพงานดอกไม้จันทน์

กิจกรรมจิตอาสา เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพงานดอกไม้จันทน์

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. น.ส.ศิรดา นัยผ่องศรี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพบ. พร้อมด้วยจิตอาสาเฉพาะกิจงานดอกไม้จันทน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตสาทรร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ดำเนินการขนย้ายดอกไม้จันทน์ จำนวน 280,000 ดอก จากฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนเขตสาทรเพื่อจัดเก็บที่บริเวณชั้น 4 สำนักงานสถาบันแม่ชีไทย วัดยานนาวา

แกลเลอรี่