Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

หลักสูตร AI and Data Science for Management Level #3

หลักสูตร AI and Data Science for Management Level #3

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AI and Data Science for Management Level #3

เอกสารแนบ

หลักสูตร AI and Data Science for Management Level #3

ขนาดไฟล์:1.53 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง