Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ๑๐๑ (data protection 101)

โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ๑๐๑ (data protection 101)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม "โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ๑๐๑ (data protection 101)"

เอกสารแนบ

หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 (data protection 101)

ขนาดไฟล์:1.71 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 138 ครั้ง