Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง 2563"

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง 2563"

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง 2563" ให้หน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเชิญเสนอชื่อ-ผลงาน "ผู้หญิงเก่ง" เข้าร่วมโครงการ โดยการกรอกรายละเอียดตามแบบเสนอชื่อ พร้อมทั้งรวบรวมผลงานส่งมายังสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ภายในเดือนกรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2562

เอกสารแนบ

โครงการคัดเลือก ผู้หญิงเก่ง 2563

ขนาดไฟล์:1.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 27 ครั้ง