Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 11

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 11

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 11

เอกสารแนบ

หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธิพิจารณาคดีปกครองฯ รุ่นที่ 11

ขนาดไฟล์:2.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง