Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรตัวคูณด้านการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"

ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรตัวคูณด้านการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"

ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรตัวคูณด้านการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"

เอกสารแนบ

แจ้งเวียนกรม

ขนาดไฟล์:4.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 88 ครั้ง

แจ้งเวียน สปทส

ขนาดไฟล์:4.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 89 ครั้ง