Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรตัวคูณด้านการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"

ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรตัวคูณด้านการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"

ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรตัวคูณด้านการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"

เอกสารแนบ

แจ้งเวียนกรม

ขนาดไฟล์:4.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

แจ้งเวียน สปทส

ขนาดไฟล์:4.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง