Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่

เอกสารแนบ

แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรม

ขนาดไฟล์:2.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง