Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ"

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ"
รุ่นที่ 1 จัดอบรมสัมมนาในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่นโฮเทล กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2 จัดอบรมสัมมนาในวันเสาร์ที่ 7 กันยายนย 2562 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เอกสารแนบ

ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

ขนาดไฟล์:1.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง