Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 75 (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 75 (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2562

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 75 (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2562 
1. โครงการอบรมพัฒนาภาษาเกาหลีสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 75 (เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562) รวม 36 ชั่วโมง
2. โครงการอบรมพัฒนาภาษาจีนกลางสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 75 (เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562) รวม 36 ชั่วโมง
3. โครงการอบรมพัฒนาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 75 (เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562) รวม 36 ชั่วโมง
4. โครงการอบรมพัฒนาภาษายุโรปสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 75 (เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562) รวม 36 ชั่วโมง
5. อาเซียนสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 75 (เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562) รวม 36 ชั่วโมง
6. โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 75 (เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562) รวม 36 ชั่วโมง
 

เอกสารแนบ

พัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 75 (ภาคต้น)

ขนาดไฟล์:9.53 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง