Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 11

รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 11

สถาบันจิตวิทยาความั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กำหนดเปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2563 
- กำหนดเปิดรับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562
- กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่งคงฯ โทร. 0 2276 4635 (หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่างๆ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.ispthai.ac.th)

เอกสารแนบ

การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 11

ขนาดไฟล์:2.56 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 216 ครั้ง