Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

ขอให้คัดเลือก และจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 2/62

ขอให้คัดเลือก และจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 2/62

กองกิจการในพระองค์ฯ ได้มีหนังสือ ที่ พว 0005.1/3379 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอให้คัดเลือก และจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 2/62 โดยแจ้งว่าหน่วยงานราชการในพระองค์ฯ ได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 2/2562 ใช้ระยะเวลา 15 วัน ในห้วงวันที่ 15-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนจิตอาสา พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ "วิภาวดี" และขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกำลังพลเข้ารับการฝึก จำนวน 16 ราย โดยได้ระบุคุณสมบัติขั้นต้นว่า เป็นข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำนวน 16 จังหวัด

เอกสารแนบ

หลักสูตรจิตอาสา

ขนาดไฟล์:2.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 107 ครั้ง

1 ใบสมัคร จิตอาสา รุ่น 2 62

ขนาดไฟล์:2.52 Mb | ประเภทไฟล์: .xlsx | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง

2 แบบฟอร์มเข้ารับการฝึก

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 56 ครั้ง

3 แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 60 ครั้ง