Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจำสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจำสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง (เลือกเพียง 1 ช่องทาง)
1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2ZkUrPz (ส่งหลักฐานในวันสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 30 กันยายน 2562)


2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

รับสมัครจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

ขนาดไฟล์:0.93 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง

แบบฟอร์มสมัครพนักงานขับรถ

ขนาดไฟล์:0.21 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง