Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.)" รุ่นที่ 8

ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.)" รุ่นที่ 8
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส.)" รุ่นที่ 8
 
 

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบบรม_นบกทส_8

ขนาดไฟล์:11.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 41 ครั้ง

ข้อแนะนำและการเตรียมการ สำหรับกิจกรรม

ขนาดไฟล์:11.59 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง