Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 22

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 22

ให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 22
ระหว่างวันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561 (กรุณาอ่าน! "รายละเอียดการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมฯ" โดยละเอียด)
     - ลงทะเบียนออนไลน์ http://goo.gl/AgTcv7 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
     - นำหนังสือ "คำรับรองและยินยอมอนุญาตของผู้บังคับบัญชา" ฉบับจริง มาส่งให้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ในวันเปิดโครงการวันที่ 5 พ.ย. 61 (อย่าลืม! ติดรูปถ่ายด้วยนะครับ)
 

เอกสารแนบ

บันทึกข้อความ กรม

ขนาดไฟล์:37.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง

บันทึกข้อความ สปทส

ขนาดไฟล์:32.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง

แบบฟอร์ม คำรับรองและยินยอมอนุญาตของผู้บังคับบัญชา

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง