Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" รุ่นที่ 1

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" รุ่นที่ 1

เอกสารแนบ

แจ้งเวียนกรม

ขนาดไฟล์:1.73 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง

แจ้งเวียน สปทส

ขนาดไฟล์:2.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง

กำหนดการ

ขนาดไฟล์:1.66 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง

ข้อแนะนำและการเตรียมการสำหรับกิจกรรม

ขนาดไฟล์:2.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง