Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง (นบก.ทส.)" รุ่นที่ 7

ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง (นบก.ทส.)" รุ่นที่ 7

ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง (นบก.ทส.)" รุ่นที่ 7

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อหน่วยงานสังกัด ทส (แจ้งเวียนกรม)

ขนาดไฟล์:14.49 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง

ประกาศรายชื่อหน่วยงานสังกัด สปทส (แจ้งเวียน สปทส)

ขนาดไฟล์:14.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง